Doporučujeme:
Vitajte, môžete sa Prihlásiť aleboZaregistrovať

Autorské práva

Autorské práva k stránke www.liatinovelavicky.sk sú majetkom firmy ABRIS s.r.o. so sídlom, V.I.Čapajeva 249/17, 071 01 Michalovce, Slovakia.

Obsah stránok www.liatinovelavicky.sk je majetkom spoločnosti ABRIS s.r.o. a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumejú napr. články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a ďalšie verejne prístupné alebo heslom chránené nástroje. Obsah týchto stránok a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria ich súčasť nesmie užívateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku, alebo ich ponúkať tretím stranám.

Tiež je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu stránok www.liatinovelavicky.sk. Obsah stránok môže byť zobrazovaný, reformatovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia.

Neoprávnené používanie týchto materiálov alebo ich kópií je protizákonné.

K publikovaniu všetkých článkov a fotografií je potrebné písomné povolenie spoločnosti. Po schválení povolenia je v každom prípade potrebné uvádzať názov našej stránky na každom publikovanom dokumente.

© 2014 - KOVTEC s.r.o. - Liatinové lavičky